de wereld van Puck

een documentaire serie over het leven van een gezin met een gehandicapt kind

NPO2Doc: De wereld van Puck

Een gehandicapt meisje wordt geboren in een gezin. Hoe gaan haar ouders om met haar geestelijke en lichamelijke handicap en met de nieuwe situatie. Hoe gaan haar broers om met hun zusje. Maar ook hoe gaat iedereen in het gezin er mee om als ze na 17 jaar het huis uit gaat. Een baby van anderhalf doe je toch ook de deur niet uit. Haar vader filmt ruim 20 jaar de gezinssituatie van voor haar geboorte tot heden. Omdat Puck niet kan praten interviewt hij zijn vrouw en zijn zoons. Vervolgens interviewt zijn vrouw hem weer. Hierdoor ontstaat een zeer intieme film. Dichterbij kan bijna niet.

© Copyright 2023 KurtaDocs - All Rights Reserved

Built with ‌

Offline Website Creator